Infolinia

+48 91 481 74 00

Rok 2022

Podsumowanie

Ruch pasażerski Operacje lotnicze Cargo
  • Odloty 28637 osób
  • Przyloty 30450 osób
  • Odloty 938
  • Przyloty 938
  • Odloty 0.27 ton
  • Przyloty 0.38 ton

Miesiąc po miesiącu

Ruch pasażerski

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem
Odloty 8919 8582 11136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28637
Przyloty 6632 8764 15054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30450

Operacje lotnicze

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem
Odloty 291 264 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938
Przyloty 291 264 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938

Cargo (tony)

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem
Odloty 0.1328 0.014 0.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2698
Przyloty 0.137 0.085 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.382

Kierunki

Bergen

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem
Odloty 605 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687
Przyloty 181 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320

Dublin

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem
Odloty 1284 950 1581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3815
Przyloty 921 1067 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2955

Kraków

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem
Odloty 1181 1177 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3769
Przyloty 1101 1229 1472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3802

Liverpool

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem
Odloty 423 1108 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2491
Przyloty 215 1149 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2282

Londyn Stansted

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem
Odloty 950 1814 2688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5452
Przyloty 449 1855 2787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5091

Nieregularny ruch pasażerski

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem
Odloty 210 37 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307
Przyloty 229 45 4657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4931

Oslo Torp

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem
Odloty 1169 1104 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3364
Przyloty 840 1126 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2962

Stavanger

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem
Odloty 404 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501
Przyloty 167 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240

Warszawa

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem
Odloty 2693 2392 3166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8251
Przyloty 2529 2293 3045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7867