Normy jakości w obsłudze osób niepełnosprawnych

Port Lotniczy Szczecin - Goleniów zapewnia każdemu pasażerowi niepełnosprawnemu oraz z ograniczoną możliwością poruszania się, określanemu jako PRM (z ang. Passengers with Reduced Mobility ) pomoc przy wylocie oraz przylocie, zgodną z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu 1107/2006 WE z dnia 5 lipca 2006 roku, w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą, ECAC Doc. 30, oraz zaleceniami ICAO Aneks 9. Wymagana pomoc w imieniu Zarządzającego realizowana jest przez firmę handlingową Welcome Airport Services.

Osoby potrzebujące pomocy mogą zgłaszać się bezpośrednio do agentów Welcome Airport Services lub do oznakowanych punktów zgłoszeniowych znajdujących się wewnątrz budynku Terminalu Pasażerskiego oraz w zatoczce postojowej. Punkty zgłoszeniowe obsługiwane są przez wykwalifikowany personel mogący udzielić niezbędnych informacji. Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej obejmuje zakres:

 • przemieszczania się z wyznaczonych stanowisk parkingowych przed Terminalem Pasażerskim do stanowisk odprawy,
 • przemieszczania się z wyznaczonego punktu w Porcie Lotniczym do stanowisk odprawy, dokonywania odprawy i nadawania bagażu,
 • przemieszczania się ze stanowiska odprawy do samolotu wraz z udzieleniem pomocy wynikającej z ograniczenia sprawności ruchowej przy wypełnianiu procedury emigracyjnej, celnej i bezpieczeństwa,
 • wejścia na pokład samolotu z wykorzystaniem – w razie potrzeby -specjalistycznego sprzętu lub innej potrzebnej pomocy, w zależności od okoliczności,
 • przemieszczania się od drzwi samolotu do ich miejsc w samolocie
 • zejścia z pokładu samolotu z wykorzystaniem – w razie potrzeby – specjalistycznego sprzętu lub innej potrzebnej pomocy, w zależności od okoliczności,
 • przemieszczania się z samolotu do hali przylotowej i odbiór bagażu wraz z udzieleniem pomocy wynikającej z ograniczenia sprawności ruchowej przy dopełnianiu procedury imigracyjnej, celnej i bezpieczeństwa,
 • przemieszczania się z hali przylotowej do wyznaczonego punktu w Porcie Lotniczym,
 • przemieszczania się do hali odlotowej lotów połączeniowych gdy podróżują tranzytem,
 • przemieszczania się do toalet i strefy komercyjnej na terminalu, jeśli to jest konieczne.

Standard usługi polegającej na obsłudze pasażerów niepełnosprawnych oraz z ograniczona sprawnością ruchową, świadczonej przez Welcome Airport Services obejmuje pracę 1-2 agentów obsługi PRM przez większość dnia (4.00-8.00 jeden agent, 8.00-18.00 dwóch agentów, 18.00-24.00 lub ostatniego przylotu jeden agent), bez obsługi w porze nocnej w godzinach 0.00-04.00.

Do obsługi pasażerów wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak, pojazd ambulift, schodołazy, manualne wózki inwalidzkie, manualny wózek do wnoszenia na pokład samolotu. Czas oczekiwania na pomoc osób niepełnosprawnych oraz z ograniczoną możliwością poruszania się, korzystających z Portu Lotniczego Szczecin wynosi:

Dla klientów odlatujących, którzy dokonali rezerwacji z wyprzedzeniem po przybyciu do portu lotniczego i powiadomieniu o tym dostawcę usług poprzez zgłoszenie w punkcie zgłoszeń:

 1. 80 % klientów nie powinno czekać na pomoc dłużej niż 10 minut
 2. 90 % klientów nie powinno czekać na pomoc dłużej niż 20minut
 3. 100 % klientów nie powinno czekać na pomoc dłużej niż 30 minut

Dla klientów odlatujących, którzy nie dokonali rezerwacji z wyprzedzeniem po przybyciu do portu lotniczego i powiadomieniu o tym dostawcę usług poprzez zgłoszenie w punkcie zgłoszeń:

 1. 80 % klientów nie powinno czekać na pomoc dłużej niż 25 minut
 2. 90 % klientów nie powinno czekać na pomoc dłużej niż 35 minut
 3. 100 % klientów nie powinno czekać na pomoc dłużej niż 45 minut

Dla klientów przylatujących, którzy dokonali rezerwacji z wyprzedzeniem pomoc powinna być dostępna przy samolocie dla:

 1. 80 % klientów w ciągu 5 minut od momentu podjechania samolotu na stanowisko postojowe
 2. 90 % w ciągu 10 minut
 3. 100 % w ciągu 20 minut

Dla klientów przylatujących, którzy nie dokonali rezerwacji z wyprzedzeniem pomoc powinna być dostępna przy samolocie dla:

 1. 80 % klientów w ciągu 25 minut od momentu podjechania samolotu na stanowisko postojowe
 2. 90 % w ciągu 35 minut
 3. 100 % w ciągu 45 minut

Pliki

Rozporządzenie (WE) NR 1107/2006 pdf