Infolinia

+48 91 481 74 00

Lotnisko

Aktualności O lotnisku Press Room Wirtualna wizyta Historia NSZZ Solidarność Flight radar Praca Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) ? dalej RODO ? informujemy, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Port Lotniczy Szczecin-Goleniów z siedzibą w Goleniowie, Glewice 1A.

Może się Pan/Pani z nim skontaktować:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@airport.com.pl,
 • telefonicznie pod numerem +48 91 481 74 00,
 • tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

2) W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: szziod@airport.com.pl

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • prowadzenia monitoringu wizyjnego, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Porcie Lotniczym jest art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 6 ust. 1 pkt. f RODO;
 • związanych z procesem ubiegania się i korzystania z przepustki czasowej osobowej, przepustki czasowej dla pojazdu, karty systemu kontroli dostępu, przepustki jednorazowej dla osób, przepustki jednorazowej dla pojazdów, upoważnienia do kierowania pojazdami w strefie zastrzeżonej lotniska
 • archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO)
 • udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania z formularza kontaktowego strony internetowej airport.com.pl, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO)

4) W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. Będziemy przekazywać dane wyłącznie:

 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie Pana/Pani danych,
 • innym odbiorcom danych, np. bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej.

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłużej niż 1 roku lub do zakończenia koniecznego postępowania oraz nie dłużej niż 30 dni dla monitoringu wizyjnego.

7) Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9) Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10) Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych.

11) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.

12) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest m.in. warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zawarcia umowy.

13) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.